Wszystko o tańcu
Zjawisko zapadniętych włazów

Zjawisko zapadniętych włazów

Każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że pod powierzchnią ulic znajdują się, między innymi, kanały kanalizacyjne. Z tego też względu na powierzchni jezdni muszą pojawiać się włazy kanalizacyjne, które umożliwią dostanie się do konkretnego sektora kanału w przypadku jakiejkolwiek awarii. Jednocześnie włazy, obok różnego typu pęknięć, stanowią najczęstszy problem polskich dróg, poprzez zjawisko zapadania się, które jest z nimi związane.

Jak naprawić zapadnięty właz?

zapadnięte włazyZapadanie się włazów na ulicach, możemy uznać, że jest w gruncie rzeczy zjawiskiem naturalnym. Występuje bowiem wskutek „pracy” asfaltu i oddziałujących na niego różnych zjawisk. Po pierwsze, do zjawisk tych na pewno musimy zaliczyć samochody, które z coraz większym natężeniem poruszają się po naszych drogach. Po drugie, na pewno trzeba uwzględnić wszystkie samochody ciężarowe, które charakteryzują się większą wagą, a co za tym idzie większym obciążeniem asfaltu. Niesprzyjające dla asfaltu i znajdujących się w nim włazów, są również czynniki pogodowe, takie jak temperatura czy też nadmierne opady deszczu lub śniegu. Musimy pamiętać, że włazy nie są integralną częścią asfaltu, są w niego odpowiednio wmontowane, co sprawia, że to właśnie w ich lokalizacji występuje najwięcej uszkodzeń asfaltu, wskutek czego dochodzi do zapadania się włazów. Zapadnięte włazy, rzecz jasna, stanowią duże zagrożenie dla kierowców i bez odpowiedniego zabezpieczenia i szybkiej naprawy, mogą doprowadzić do różnego rodzaju wypadków w ruchu lądowym. Naprawa zapadniętych włazów przeprowadzana jest przez odpowiednią firmę, która posiada umiejętność podniesienia włazu, często również decyduje się na wymianę pierścieni włazów. Bez względu na to, który scenariusz zostanie wybrany, zawsze jest on przeprowadzany przy wsparciu szybkowiążącej zaprawy, która umożliwia nie tylko zrealizowanie wytrzymałej konstrukcji, ale również wykonanie jej w możliwie najkrótszym czasie, by nie blokować ruchu drogowego. Praca wykonywana jest każdorazowo z uwzględnieniem usunięcia starych i luźnych elementów i zastąpienia ich nowymi, gwarantującymi odpowiednią odporność na uszkodzenia.

Zapadnięty właz na drodze stanowi problem dla kierowców, ale również dla pieszych. Z tego też względu konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie go i podjęcie działań mających na celu jego jak najszybszą naprawę. Oczywiście konieczne jest zatrudnienie do tego celu firmy specjalizującej się w tego typu zadaniach. Tylko w ten sposób będziemy mieli gwarancję dobrze wykonanego zlecenia i przejęcia odpowiedzialności za wytrzymałość naprawionego elementu.

Close Menu