Wszystko o tańcu
Na czym opiera się metodologia Agile?

Na czym opiera się metodologia Agile?

Nasz świat ulega ciągłemu rozwojowi, w związku z czym stale zmieniają się również nasze potrzeby, również te wyrażane w sferach biznesowych. W ostatnim czasie ciężar zaspokajania potrzeb przedsiębiorstw w coraz większej mierze leży na barkach informatyków i firm zrzeszających ich, by wypracować nowe rozwiązania mogące wspomóc rozwój biznesu niezależnie od tego, do jakiej branży by on nie przynależał.

Zwinna praca w metodologii Agile

metodologia agileNie da się ukryć, że metodologia Agile, jest jednym z rozwiązań, które zostały wypracowane by usprawnić pracę firm zajmujących się technologiami. Dzięki temu firmy te jeszcze szybciej i efektywniej mogą wypracować nowe rozwiązania – zarówno dla klientów biznesowych, jak i klientów indywidualnych. Na czym opiera się metodologia Agile? Na kulturze pracy, która cechuje się dużą zwinnością. Wszystko to możliwe jest dzięki opracowanemu systemowi, którego podstawą jest pięć, pozornie bardzo łatwych, wartości. Pozornie łatwych, ponieważ w wielu firmach wciąż o nich zapominamy, nie mogąc jednocześnie osiągnąć oczekiwanych rezultatów pracy. Wspominanymi wartościami są: zaangażowanie, szacunek, skupienie, otwartość i odwaga. Bazując na tych zasadach, metodologia Agile wykształciła kilka zasad, które umożliwiają pracę efektywną, a jednocześnie szybką. Zgodnie z tymi zasadami, przyjmując w firmie metodologię Agile jako obowiązującą, przedkładamy każdorazowo pozytywną współpracę z klientem ponad wcześniejsze, formalne ustalenia, które z nim uczyniliśmy. Bierzemy więc pod uwagę, że coś mogło ulec zmianie i jesteśmy na tego typu sytuacje w pełni otwarci. Jeśli dopuszczamy do siebie zmiany, oznacza to, że jesteśmy w stanie zmodyfikować wcześniej przyjęty plan, ponieważ nie jesteśmy do niego ściśle przywiązani. Zasada ta wiąże się również z tym, że w relacji narzędzia – ludzie, to ludzie są na pierwszym miejscu, a co za tym idzie, zależy nam na interakcjach, nie zaś na poprawnym działaniu wszystkich procesów. Przyjmując metodologię Agile odrzucamy też od siebie zbędną biurokrację przejawiającą się w stosach dokumentów, zamiast tego zależy nam na konkretnym efekcie naszej pracy. Namacalnym i spełniającym oczekiwania naszego klienta.

Coraz więcej różnorodnych przedsiębiorstw w swojej filozofii działania adaptuje metodologię Agile na różne sposoby, przyswajając ją do swoich możliwości i ograniczeń wyznaczanych przez branżę, w jakiej dana firma działa. Każdorazowo jednak trzon metodologii, a mianowicie jej wartości, pozostają w pełni niezmienione, dzięki czemu możliwe jest osiąganie sukcesów dzięki opieraniu się na współpracy ludzkiej i zrozumieniu.

Close Menu