Wszystko o tańcu
Ważne stosowanie się do klasyfikacji cleanroom

Ważne stosowanie się do klasyfikacji cleanroom

W wielu zakładach przemysłowych oraz laboratoriach wykonuje się czynności, których poprawność realizacji zależy w głównej mierze od pomieszczenia, w jakim się je wykonuje. Niektóre zadania muszą być pozbawione dostępu do wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń oraz nie mogą być dostępne dla wszystkich pracowników w zakładzie. Dlatego bardzo ważne jest zapewnienie odpowiedniego miejsca pracy dla osób, których głównym zadaniem jest przeprowadzanie takich procesów.

Jak dokonać klasyfikacji czystych pomieszczeń?

klasyfikacja cleanroomPomieszczenia, w których wykonujemy między innymi badania naukowe lub produkcję materiałów o wysokiej czystości, nazywamy czystymi. W takim miejscu bardzo skrupulatnie kontroluje się parametry środowiskowe, w szczególności zanieczyszczenia (pyły, kurz, bakterie czy opary chemiczne). Mogą mieć one bardzo dużą powierzchnię i są powszechnie znane z wykorzystania ich do produkcji precyzyjnych elementów półprzewodnikowych czy do badań z zakresu biotechnologii. Powietrze w pomieszczeniach czystych zostaje poddane specjalnemu procesowi filtracji w celu usunięcia wszelkich zanieczyszczeń wytworzonych wewnątrz. Pracownicy posiadający dostęp do takich miejsc, pracują w odpowiednich kombinezonach ochronnych, maskach i specjalnym obuwiu. Także wejście i wyjście z takiego pokoju jest odpowiednio przygotowywane. Niektóre zakłady posiadają śluzę powietrzną, w niektórych wystarczający jest odpowiednio wyposażony przedsionek, w którym ubiera się strój ochronny. W zależności od wymaganej czystości powietrza, pomieszczenia te możemy odpowiednio podzielić. Klasyfikacja cleanroom zawiera podział na odpowiednie normy, a dalej podział na właściwą ilość klas w danej normie. Najnowsza norma wyróżnia 9 klas czystości. W tabelach, które przedstawiają taką klasyfikację przedstawia się dla każdej maksymalne wartości liczby dopuszczalnych cząstek na stopę sześcienną oraz na metr sześcienny. Klasyfikacja według norm ma za zadanie określić ilość cząstek znajdujących się w powietrzu, a następnie porównać otrzymane wyniki z klasami czystości. Pomiar ilości cząstek obywa się za pomocą miernika cząstek, a pierwiastek z powierzchni pomieszczenia wyznacza ilość punktów pomiarowych. Warunkiem spełnienia klasy czystości w pomieszczeniu jest uzyskanie stężenia cząstek oraz górnej granicy poziomu ufności średniej niższych od limitu stężenia dla danej klasy.

Znając potrzebne dane istotne jest, aby zapewnić odpowiednie stężenie cząstek w danym pomieszczeniu czystym. Jeżeli do tego doprowadzimy to możemy być pewni, że pracujemy w odpowiednich warunkach i nasza wykonywana praca będzie dążyć do otrzymania prawidłowych ostatecznych rezultatów. Przygotowując pomieszczenie czyste musimy zapoznać się z całą klasyfikacją oraz klasami, które pasują do charakteru naszego miejsca pracy, aby mieć pewność, że wykonujemy wszystko poprawnie.

Close Menu